ประเภทของศิลปะ

โดย ‘ศิลปะ’ ถือกำเนิดบนโลกของเรามาอย่างช้านาน ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้เพียงแค่เกิดมาทำงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ก็ต้องการความสร้างสรรค์ รื่นรมย์ ความบันเทิงต่างๆในชีวิตอีกด้วย โดยศิลปะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินของชีวิตมนุษย์ ซึ่งช่วยทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะในยุคสมัยใดก็ตาม ซึ่งทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์โลกทั่วไป เพราะมีความคิดอันสลับซับซ้อน             วิจิตรศิลป์ หรือ Fine Arts จัดเป็นงานศิลปะ อันมีความละเอียดอ่อนช้อย เต็มไปด้วยความงดงาม ตระการตา สุดสะพรึง เกินจะที่พรรณนาได้ ซึ่งไม่อาจนำมาใช้งาน ที่ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้     หากแต่อย่างไรก็ตามผลงานบางชิ้น อาจนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง หากแต่อาจใช้งานได้อย่างไม่เต็มที่   หรือถ้านำมาใช้ก็นำมาใช้ได้น้อยมาก จัดเป็นงานที่มีความละเอียดลออ อีกทั้งยังมีความแปลกตา        สำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสไตล์วิจิตรศิลป์ หรือ Fine Arts ส่วนใหญ่ จะเป็นศิลปินแห่งชาติ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านงานศิลปะเป็นอย่างมาก โดยสร้างผลงานศิลปะให้ออกมามีความ   แตกต่างเฉพาะตัวเอง ไม่เหมือนศิลปินคนใดในโลก นอกจากนี้ส่วนมากงานศิลปะประเภทนี้

ประเภทของงานศิลปะ

ประเภทของศิลปะ

0 Comments
ประเภทของงานศิลปะ

โดย ‘ศิลปะ’ ถือกำเนิดบนโลกของเรามาอย่างช้านาน ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้เพียงแค่เกิดมาทำงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ก็ต้องการความสร้างสรรค์ รื่นรมย์ ความบันเทิงต่างๆในชีวิตอีกด้วย โดยศิลปะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินของชีวิตมนุษย์ ซึ่งช่วยทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะในยุคสมัยใดก็ตาม ซึ่งทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์โลกทั่วไป เพราะมีความคิดอันสลับซับซ้อน

            วิจิตรศิลป์ หรือ Fine Arts จัดเป็นงานศิลปะ อันมีความละเอียดอ่อนช้อย เต็มไปด้วยความงดงาม ตระการตา สุดสะพรึง เกินจะที่พรรณนาได้ ซึ่งไม่อาจนำมาใช้งาน ที่ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้     หากแต่อย่างไรก็ตามผลงานบางชิ้น อาจนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง หากแต่อาจใช้งานได้อย่างไม่เต็มที่   หรือถ้านำมาใช้ก็นำมาใช้ได้น้อยมาก จัดเป็นงานที่มีความละเอียดลออ อีกทั้งยังมีความแปลกตา        สำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสไตล์วิจิตรศิลป์ หรือ Fine Arts ส่วนใหญ่ จะเป็นศิลปินแห่งชาติ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านงานศิลปะเป็นอย่างมาก โดยสร้างผลงานศิลปะให้ออกมามีความ   แตกต่างเฉพาะตัวเอง ไม่เหมือนศิลปินคนใดในโลก นอกจากนี้ส่วนมากงานศิลปะประเภทนี้ จะถูก  จัดเก็บรวมทั้งตั้งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลกทั่วทุกมุม
            ประยุกต์ศิลป์ หรือ Applied Arts จัดเป็นงานศิลปะที่มีการประยุกต์ สามารถนำมาผสมผสานให้เข้า         กับสิ่งรอบๆตัว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการใช้งาน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานที่มี         ความสวยงามทางด้านศิลปะ ให้เข้าไปผสมผสานเพื่อให้เกิดความสมดุลกันมากยิ่งขึ้น โดยศิลปะสไตล์     ประยุกต์ศิลป์นี้ สามารถพบได้อยู่ทั่วไปในหลายๆสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น อาคาร , ตึก , บ้าน และอื่นๆ       สำหรับงานสไตล์นี้จัดเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีมากมายทั้งในประเทศไทยรวมทั้งต่างประเทศ     ตลอดจนงานออกแบบตกแต่งภายในต่างๆ ในประเทศของเราต่างก็มีงานศิลปะประเภทนี้ผสมอยู่  ด้วยกัน นอกจากนี้งานออกแบบ แบรนด์ หรือ ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งมีอยู่ตามท้องตลาดนั้น ก็เรียกได้ว่า    เป็นการประยุกต์นำศิลปะประเภทนี้ ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานได้ทั้งสิ้น

สุดท้ายนี้ คุณผู้อ่านก็จะเห็นได้ว่างานศิลปะทั้ง 2 ประเภทนี้ ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเสียเท่าไหร่นัก หากแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานได้จริง รวมทั้งสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากน้อยเพียงไหน โดยไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะประเภทใดก็ตาม